Dne  20.5. 2013 se uskutečnilo slavnostní přijetí nejlepších žáků ZŠ v prostorách MmM.

Ze ZŠ, Most, Svážná 2342, přísp.org. se slavnostního přijetí zúčastnili 2 žáci 9.A.

Tereza Kreisingerová byla vybrána k ocenění za:

  • 1. místo v okresním kole olympiády v NJ ve školním roce 2012/2013 – účast v krajském kole
  • účast v okresním kole olympiády v D
  • 24. místo z 1 600 žáků ČR v celorepublikové soutěži „IT-SLOT“ ze znalostí výpočetní techniky
  • výborný prospěch

Jaroslav Hampejs byl vybrán k ocenění za:

  • pravidelnou úspěšnou účast v matematické soutěži Pythagoriáda
  • 2. místo v okresním kole ZO ve školním roce 2012/2013 – účast v krajském kole
  • účast v okresním kole olympiády v ČJ
  • prezentaci příspěvku „Voda pro život“ na Žákovské ekologické konferenci ve školním roce 2012/2013
  • výborný prospěch

Společně se žáky se slavnostního přijetí zúčastnili i rodiče obou žáků, ŘŠ Mgr. Jana Nachtigalová a VaK poradkyně Mgr. Alena Čechová.