Dne 2. 6. 2015 proběhl na sportovištích naší školy ke Dni dětí “sportovní den”. Žáci II. stupně soutěžili v 10 disciplínách a míčových hrách. Jednotlivá stanoviště řídili žáci 9. třídy a učitelé II. stupně. Sportovní  klání probíhalo v duchu FAIR PLAY a vítězové byli odměněni diplomy a sladkostmi. Velký dík patří p. uč. Kejkrtové, která vše pečlivě zorganizovala a žákům školy, kteří s velkým zapálením soutěžili. Několik fotografií zde.