Již tradičně v modrém jsme oslavili Den vody, téměř všichni žáci i paní učitelky přišli v pátek 23. března do školy v něčem modrém, protože modrá barva je barvou vody. Každou vyučovací hodinu jsme plnili nějaký úkol zaměřený na vodu. Během výuky jsme si zazpívali písničky o vodě, určili jsme si všechna tři skupenství vody a seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě. Také jsme  se zúčastnili předvádění pokusů s vodou. Po splnění úkolů jsme dostali písmeno, to jsme si nalepili do křížovky vyvěšené na chodbě, kterou jsme luštili společně s dětmi z ostatních tříd prvního stupně. Letošní tajenku Nature for water – Příroda pro vodu – vyluštili a vysvětlili si, proč musíme ochraňovat vodní zdroje na Zemi. Několik fotografií zde.