Ve čtvrtek 20. září se žáci 7. 8. a 9. třídy zúčastnili interaktivní přednášky britského chemika Dr. Michaela Londesborougha – Tajemství energie. Tohoto charismatického mladého vědce pozvala do Mostu naše škola. Akce se konala v kině Kosmos a kromě žáků naší školy ji shlédli i žáci dalších čtyř základních (4., 8., 10. a 11. ZŠ)a dvou středních škol (VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, SPŠ a SŠGS Most).
Energie je pravděpodobně hlavní ekonomickou hnací silou světa. Utrácíme obrovské sumy peněz za přírodní chemické látky zvané uhlovodíky, jejichž spalováním získáváme energii. Kromě pouhého spalování lze tyto chemické látky využít k výrobě cenných komodit, jako jsou farmaceutika, plasty, textilie, vlákna apod. Ale snad nejvýznamnější problematikou současnosti je chemický produkt spalování uhlovodíků jako paliva: oxid uhličitý, který se zřejmě podílí na globálním oteplování a tím i na ohrožování životních podmínek na zemi. Můžeme s tím něco udělat? Zcela určitě! Věda, chápání a výzkum a vývoj jsou klíči k uspokojení zvyšující se poptávky po energii a k současné diverzifikaci energetických zdrojů. Ale co je vlastně energie? Jaký je její původ? Jak se energie uvolňuje? A jak ji můžeme zkrotit pro naše vlastní potřeby? Musí výroba energie škodit životnímu prostředí? Jak budeme uchovávat energii potřebnou v budoucnosti? Na tyto a mnoho dalších otázek týkajících se energie se všem přítomným snažil pomoci najít odpovědi právě Michael v jeho vědecké show.