Termín odevzdání přihlášek ke studiu

do 30. listopadu 2018 u uměleckých oborů v konzervatořích do oborů – – – s talentovou zkouškou, tzn.: ·      ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění ·      4, 6 a 8 letých oborů Gymnázium se sportovní přípravou
do 1. března 2019 do všech ostatních oborů

 Termín přijímacích zkoušek

termíny pro vykonání jednotné zkoušky platné pro
2. ledna – 15. února 2019 talentové zkoušky do všech oborů gymnázií se sportovní přípravou
1. termín 12. dubna 2. termín 15. dubna 4leté obory (gymnázia a odborných škol), vč. 4 letého gymnázia se sportovní přípravou
1. termín 16. dubna 2. termín 17. dubna 6 a 8letá gymnázia, vč. víceletých gymnázií se sportovní přípravou

Náhradní termíny pro vykonání jednotné zkoušky, které platí pro všechny obory:

1.    termín 13. května 2019

2.    termín 14. května 2019