V úterý 21. března jsme se opět sešli s malými předškoláky a jejich rodiči. Pozvali jsme je, aby si vyzkoušeli, jak se lze bavit, když nehraje televize. Plnili zábavné úkoly, ve kterých si vhodnou formou procvičovali logické myšlení a schopnost soustředit se. Potom si zkusili zajímavé pokusy s vodou a také si zazpívali. Fotografie zde.