Zpět

Aktuality 3.B

FUNPARK

Aktuality 3.B, Čtvrtek, 16.05.2024

Děti si v pátek 10.5.užívaly návštěvu Funparku.

Den Země

Aktuality 3.B, Čtvrtek, 25.04.2024

Tento den si připomínáme každý rok 22.4. Vyrazili jsme do lesa na Ressl, kde jsme plnili úkoly na připravené naučné stezce. Den se nám vydařil.

Ukliďme Česko

Aktuality 3.B, Úterý, 02.04.2024

V úterý 2. dubna jsme se zúčastnili celorepublikové akce "Ukliďme Česko". S velkým nadšením jsme se vydali na Ressl, kde jsme se snažili zbavit alespoň malou část lesa odpadků. Zpět jsme se vraceli s příjemným pocitem, že jsme udělali něco prospěšného pro životní prostředí.

Divadlo rozmanitostí

Aktuality 3.B, Středa, 20.03.2024

Ve čtvrtek 14.3. jsme opět šli do divadla na představení 'Staré pověsti české '. Nasmáli jsme se i pobavili.

Dílna Woodmaid

Aktuality 3.B, Středa, 20.03.2024

V únoru jsme opět navštívili dílničku u kostela. Vyrobili jsme krmítka pro ptáčky. Práce se nám moc podařila.

Návštěva muzea

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V pátek 26.1. jsme šli do muzea na výstavu "Cesta do pravěku". Lektorka nás seznámila s ilustrátory pravěkých zvířat a předala informace o pravěku. Nakonec jsme si v dílničce vytvořili svého dinosaura.

Plavání

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V lednu jsme ukončili plavecký výcvik. Naučili jsme se několik plaveckých stylů a už se těšíme na pokračování ve 4.třídě.

Návštěva divadla

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V úterý 23.1. jsme se vydali do Divadla rozmanitostí na představení "Computer story". Ukázalo nám cestu virtuálním světem.

Bruslení u magistrátu

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

V pondělí 15.1. jsme si zabruslili na kluzišti a moc se nám to líbilo.

Vánoční dílnička

Aktuality 3.B, Pátek, 02.02.2024

Na prosincovou vánoční dílničku jsme se moc těšili a vánoční svícny se nám povedly.

Návštěva muzea

Aktuality 3.B, Úterý, 05.12.2023

Dne 24.11. jsme navštívili Oblastní muzeum a galerii v Mostě. Paní průvodkyně nám vyprávěla legendu o Zahražanském zázraku a o Panně Marii Sněžné a bílém jezdci. Vyprávěli jsme si také o rytířích a nakonec si každý nakreslil svůj erb.

Planetárium - Městská knihovna v Mostě

Aktuality 3.B, Pátek, 10.11.2023

V pátek 3.11. jsme šli do knihovny na přednášku s filmem "Jak daleko je do vesmíru". Pomocí jednoduchých a názorných příkladů jsme získali představu o vesmírné vzdálenosti, o planetách i o souhvězdí. Cestou zpátky jsme se zastavili na občerstvení.

Návštěva informačního centra

Aktuality 3.B, Středa, 01.11.2023

V úterý 24.10. jsme se vydali do informačního centra v Mostě. Ve škole jsme se o našem městě učili v prvouce, tak jsme se šli podívat na významné budovy a v informačním centru si poslechli přednášku a film o tom,co se v Mostě změnilo.

Do lesa s lesníkem

Aktuality 3.B, Středa, 18.10.2023

V úterý 17.10. jsme si vyšlápli na Ressl, kde nás čekali lesní pedagogové. Prošli jsme si stanoviště, kde nás lesníci seznámili s prací v lese (zalesňování, výchova mladých porostů, péče o zvěř apod.) Vyzkoušeli jsme si techniku měření stromů, vysázet stromky nebo v kreativní dílně práci se dřevem.

Přejít na stránku: 1


Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.