Důležité sdělení

Setkání budoucích prvňáčků a dětí přípravné třídy proběhne 23.5. od 16:00. 

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí do přípravné třídy se koná 13.6. od 16:00 hod. 

více informací
Zpět

Aktuality 5.C

Tvořivé psaní

Aktuality 5.C, Středa, 03.05.2023

Být tvůrci psaného textu v českém jazyce již dokáží být i děti z Ukrajiny.  A jak je nám u toho veselo.

Pomocí kterého smyslu získáváme nejvíce informací?

Aktuality 5.C, Čtvrtek, 27.04.2023

Žáci v 5.C si si během výuky přírodovědy ověřili, že 80 % informací přijímáme pomocí zraku. Na 60 minut si někteří závazali oči a společně se svým asistentem se museli pohybovat po třídě i po chodbě. Asistent je ale také naučil základní písmena skrze napodobeninu Braillova písma.

Učíme se o lidském těle

Aktuality 5.C, Pondělí, 03.04.2023

Pokusné okénko: "Zjistili jsme, že ve vodě se strava rozmělní jako ve slinách, v octu se rozpustí jako v žaludku a v kakau se obarví kvůli barvivu, a tak se tráví potrava." 5.C

Matematika hrou

Aktuality 5.C, Středa, 29.03.2023

Žáci z 5.C si pár uplynulých dnů hráli na obchodní dům. Nabízeli si vzájemně zboží, které si připravili. Platilo se vyrobenými papírovými penězi i platebními kartami, přičemž si každý prodávající vedl účetnictví. Opakovali jsme si sčítání a odčítání desetinných čísel, zaokrouhlování i aritemtický pr…

Den vody v 5.C

Aktuality 5.C, Čtvrtek, 23.03.2023

Jak žáci v 5. C oslavili Světový den vody? Hledáním odpovědí na otázky, které si stanovili na začátku dne. Po splněném úkolu museli například vymyslet, jak zužitkovat vodu, kterou nalili do kbelíku. Dozvěděli se také, jak se chová voda v lidském těle a zopakovali si koloběh vody v přírodě. 

Přišel k nám Jan Amos Komenský

Aktuality 5.C, Pátek, 17.03.2023

14.3. si při vlastivědě děti v 5.C vyzkoušely, jak se cítili jejich spolužáci před čtyřmi sty lety, když jejich výuka probíhala v jazyce, kterému nerozuměli. Za nekázeň a neúspěchy byli žáci trestáni. Naštěstí včas přišel Jan Amos Komenský, představil se a dětem ukázal, že učení nemusí být mučení. 

Vycházka za výstavou

Aktuality 5.C, Čtvrtek, 16.03.2023

V únoru jsme ve třídě 5.C navštívili Oblastní muzeum v Mostě, abychom zhlédli výstavu výtvarných děl paní Machové. Za doprovodu pana ředitele jsme mohli vidět i další krásy naší historie.

Přejít na stránku: 1


Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.