Zpět

Přípravná třída

Vítáme vás na naší stránce přípravné třídy,  kde budete informováni o tom, jak nás to ve škole baví, co se učíme a co všechno společně prožíváme.

Třídní učitelka: Bc. Hana Findeisová
E-mail: hana.findeisova@1zsmost.cz


Mikulášské tvoření

Přípravná třída,

Děti jsou moc šikovné a vyrobily krásné Mikuláše.

Stavíme krmítka

Přípravná třída,

Děti si nejdříve postavily krmítka z pet víček a poté šly ven nasypat do krmítek zrní ptáčkům.

Divadelní představení ve škole

Přípravná třída,

Představení pana Pohádky s pohádky, se dětem moc líbilo.

Návštěva kostela

Přípravná třída,

Děti si prohlédly kostel a seznámily se s tradicemi Vánoc.

Více novinek třídy

Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.