Učebnice pro ukrajinské děti v ČR / Підручники для українських дітей у Чехії

Válka na Ukrajině ovlivňuje také vzdělávání miliónů ukrajinských dětí. Poté, co byly nuceny opustit svoje domovy, ocitají se v zemi, kde se mluví cizím jazykem. Chceme jim pobyt u nás co nejvíce ulehčit a dát jim to, co důvěrně znají, co je jim blízké, co jim připomene jejich domov…

Více informací naleznete zde: 
https://www.fraus.cz/cs/o-nas/pro-media/aktuality/ucebnice-pro-ukrajinske-deti-v-cr-25155