V informačních kancelářích je možné požádat o vystavení průkazu pro děti ve věku od 10 do 15 let, kterým prokazují svůj věk (nárok na slevu). Dopravce tento průkaz vystaví zákonnému zástupci dítěte, a to po předložení rodného listu dítěte nebo OP zákonného zástupce (je-li v OP dítě zapsáno) a fotografie aktuální podoby. Cena průkazu je 30,- Kč.