V průběhu minulého týdne jsme se vydali navštívit okolní les, kde jsme pozorovali nastávající změny v přírodě za doprovodu krásného slunečného počasí. Při cestě jsme si povídali o blížícím se jaru, které neprodleně klepe na dveře. Hlavním cílem celé vycházky bylo uskutečnění společné hry v lese – LESNÍ GOLF. Po příchodu na místo jsme viditelně označili určitý počet stromů a rozdělili jsme účastníky do několika družstev po pěti až šesti. Každá skupina dostala jeden tenisový míček, kterým se snažila postupně zasáhnout všechny stromy tak, jak jdou číselně za sebou, a to co nejmenším počtem hodů. Dětem se velice dařilo, neboť úspěšných zásahů bylo dost a nakonec jsme celou hru skvěle zvládli!  Fotografie zde. (DO+LE)