V úterý 24. září jsme vyrazili do ZOO Praha, výlet byl odměnou pro nejpilnější sběrače, kteří se v loňském školním roce zapojili do soutěže ve sběru druhotných surovin. V 8 hodin děti nastoupily do přistaveného autobusu, zamávaly rodičům a jelo se. V ZOO jsme se nejprve nasvačili, aby se nám dobře chodilo, hned potom jsme namířili ke gorilám, první zastávka byla u papoušků, všichni jsme obdivovali aru hyacintového i aru arakangu. U goril se nám samozřejmě nejvíce líbila hrající si gorilátka, tak trochu nám připomínala děti ve školce. U slonů jsme se ocitli až v daleké Indii, indická božstva a modlitebny podtrhovaly majestátnost těchto nádherných obrů. Před prohlídkou afrického domu jsme se zastavili v dětském koutku, kde se děti nasvačily a mohly „konečně“ taky nakupovat plyšová zvířátka a pamětní mince. Před pavilónem žiraf jsme pozorovali pštrosy, zebry a hravé surikaty, u žiraf jsme však byli nejdéle, všechny byly nádherné. Od žiraf jsme se již museli pomalu vracet k autobusu, prošli jsme nad obrovskými voliérami s dravci, zastavili se u ledního medvěda a pokračovali k lachtanům. Měli jsme velké štěstí, u lachtanů se zrovna chystalo krmení, posadili jsme se a sledovali cvičení velkého lachtana, ten nám na závěr ještě zamával, symbolicky se s námi rozloučil za celou ZOO. Čekala nás už jen zpáteční cesta domů. Jak se dětem v ZOO líbilo, můžete vidět na fotografiích v galerii.

(ik)