Bylo úterý 15.ledna a děti ze školní družiny nasedly do připraveného autobusu, který je vezl směrem ke Krušným horám. Nejely si užívat sněhu a zimních radovánek, jejich cílem byl Červený Hrádek, kde na ně čekalo 60 exponátů výstavy POZNÁVEJ SE…, přivezených z libereckého IQ PARKU např. měření síly stisku ruky, pevnost ruky, zjišťování, zda lidské tělo vytvoří elektrický proud a mnoho dalších. Dvě hodiny pokusů a objevování rychle utekly.
Poté děti navštívily výstavu LESNÍ SVĚT SKŘÍTKŮ a z vědecké laboratoře se během chvíle přesunuly mezi pohádkové bytosti. Spokojené a usměvavé tváře při zpáteční cestě svědčily o tom, že se výlet vydařil. Fotografie z výletu zde.