Číslo zakázky: C/13/372
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 4.00/21.3811
Název projektu: Modernizace vzdělávání
Název zakázky: IT a audiovizuální technika pro ZŠ Svážná
Datum vyhlášení zakázky: 29. 3. 2013
Název/obchodní firma zadavatele: Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Název obchodní firma vybraného dodavatele: C SYSTEM CZ, a.s.
Sídlo dodavatele: Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele: Simona Nečasová
IČ dodavatele: 27675645