Níže si můžete prohlédnout vzor zápisového lístku na střední školy

Zeleně orámované části budou předvyplněné od školy při obdržení zápisového lístku od výchovného poradce.

Červeně orámovanou část vyplní uchazeč o studium a jeho zákonný zástupce.
Do pole název školy každý vypíše školu, kterou si vybral. Stejně tak do pole kód a název oboru vzdělání vypíše každý svůj vybraný obor.

ZL_VZOR2