12.2.2010 se konal na naší škole workshop o Úmluvě o právech dítěte. Jeho úkolem bylo rozšíření povědomí o tomto dokumentu nenásilnou formou zejména mezi mládeží. Pozitivním je i to, že mladí “přednášeli“ mladým.