Ve čtvrtek 5. října, v pondělí 9. října a v úterý 10. října si prověřovaly děti 4. tříd své znalosti z dopravní výchovy na DDH v Mostě. Před svačinkou se děti zabývaly teorií ze znalostí pravidel chodců a cyklistů v silničním provozu. Po svačince se děti rozdělily do 2 skupin. Jedna skupina vypracovávala a hodnotila písemný test z pravidel silničního provozu a druhá skupina si užila své jízdy na kole. Poté se obě skupiny vyměnily. Cvičné testy dopadly celkem úspěšně, přesto si někteří žáci musí pravidla chodců a cyklistů ještě procvičit, protože na jaře je čeká skutečný test, kdy po jeho úspěšném složení dostanou žáci Průkaz cyklisty. Jízdy na kole dopadly dobře, nikdo se nezranil, a proto jsme všichni odcházeli z DDH s úsměvem. Několik fotografií zde.