V pondělí 1.9. se otevřely dveře školy, aby se po prázdninové přestávce mohla  zaplnit našimi žáky. Nejslavnostnější je tento den samozřejmě pro prvňáčky, kteří začínají svoji školní docházku s velkým očekáváním, těšením i s trochou obav. Před školou na ně čekaly jejich paní učitelky a pak už děti, rodiče i prarodiče přešli na školní hřiště. Tady je přivítala paní ředitelka a děti dostaly medaile s velikou jedničkou. Po krátkém pobytu ve třídě se v devět hodin celá škola sešla na hřišti, aby všichni společně zahájili slavnostně nový školní rok korporátním bubnováním. Že se dětem akce líbila, vidíte i na fotografiích. Nezbývá než popřát všem žákům hodně úspěchů ve školním roce 2014/2015!