26. dubna Krajská skupina KEV Ústeckého kraje uspořádala ve spolupráci s naší základní školou již devátou Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky ZŠ a SŠ Ústeckého kraje.  Již tradiční setkání mladých přírodovědců ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most s řadou významných hostů, především Ing. Romanou Maturkaničovou z Krajského úřadu Ústeckého kraje z odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Markétou Starou – náměstkyní primátora pro školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku, PaedDr. Radomírem Hůrkou, Mgr. Hanou Karasovou, Ing. Denisou Seidlovou a Ing. Michalem Tarantem za KEV a naší paní ředitelkou Mgr. Janou Nachtigalovou. Hosté přivítali všechny přítomné. Po splnění všech nezbytných formalit zahájila Mgr. Ivana Strnadová konferenci. Nově byli pozváni nejúspěšnější účastníci soutěže „Víš, kde žiji?“, aby na konferenci prezentovali své práce. Všichni přítomní jejich práce ohodnotili a rozhodli o jejich konečném pořadí. Na závěr Ing. Romana Maturkaničová, Mgr. Jana Nachtigalová a Mgr. Hana Karasová společně rozdaly mladým přírodovědcům diplomy. Mgr. Strnadová se rozloučila a pozvala všechny na příští desáté setkání v dubnu 2018. Ilustrační foto zde.