30. dubna Krajská skupina KEV Ústeckého kraje uspořádala ve spolupráci s naší základní školou již pošesté Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky ZŠ a SŠ Ústeckého kraje.  Čtvrtým rokem proběhlo setkání mladých přírodovědců ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most. Letos se konference zúčastnila předsedkyně Klubu ekologické výchovy ČR Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová, CSc., ta přivítala všechny přítomné. Konference se zúčastnili žáci pěti základních a dvou středních škol z Ústeckého kraje, prezentovali celkem deset prací s environmentální tématikou. Ukázali, že jim záleží na budoucnosti Země. Většina prací byla zaměřena na řešení problémů s narůstajícím množstvím odpadu a také na udržení zdravého životního prostředí. Na závěr paní ředitelka Mgr. Jana Nachtigalová s Doc. PaeDr. RNDr. Miladou Švecovou, CSc., předsedkyní  KEV ČR rozdaly společně mladým přírodovědcům diplomy. Doc. PaeDr. RNDr. Milada Švecová, CSc. všem přítomným poděkovala za jejich zdařilé práce a popřála jim hodně úspěchů v jejich snažení o zlepšení životního prostředí a dalším přírodovědném bádání. Mgr. Strnadová se rozloučila a pozvala všechny na Férovou snídani 10. května 2014 v areálu naší školy a příští již sedmou ŽEK v dubnu 2015. Ilustrační foto zde.