Letos 4. dubna 2018 uspořádala Krajská skupina KEV Ústeckého kraje ve spolupráci s naší základní školou a Magistrátem města Most jubilejní  desátou Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky ZŠ a SŠ Ústeckého kraje.  Již tradiční setkání mladých přírodovědců ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most s řadou významných hostů, především Ing. Romanou Maturkaničovou z Krajského úřadu Ústeckého kraje z odboru životního prostředí a zemědělství, Ing. Markétou Starou – náměstkyní primátora pro školství, kulturu, sociální věci, zdravotnictví a informatiku, PaedDr. Radomírem Hůrkou, Mgr. Hanou Karasovou, Ing. Denisou Seidlovou za KEV a naší paní ředitelkou Mgr. Janou Nachtigalovou. Hosté přivítali všechny přítomné. Po splnění všech nezbytných formalit zahájila Mgr. Ivana Strnadová konferenci. Konferenci zahájili nejúspěšnější účastníci soutěže „Víš, kde žiji?“, aby zde prezentovali své práce. Po jejich vystoupení Mgr. Hana Karasová a Ing. Denisa Seidlová předaly výhercům diplomy a drobné dárky. V druhé polovině konference vystoupili žáci středních a základních škol se svými pracemi zaměřenými na ekologii. Na závěr Ing. Romana Maturkaničová a Mgr. Jana Nachtigalová společně rozdaly mladým přírodovědcům diplomy. Fotografie zde.