17. dubna Krajská skupina KEV Ústeckého kraje uspořádala ve spolupráci s naší základní školou již popáté Žákovskou ekologickou konferenci pro žáky ZŠ a SŠ Ústeckého kraje.  Třetím rokem probíhá setkání mladých přírodovědců ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most, to dodává spolu s přítomností vedoucích představitelů města slavnostní ráz této akci. Po splnění všech nezbytných formalit zahájila Mgr. Ivana Strnadová konferenci a předala slovo naší paní ředitelce Mgr. Janě Nachtigalové, ta všechny přítomné přivítala a popřála jim úspěšná vystoupení. Na konferenci si i přes přemíru povinností vyšetřil čas pan náměstek primátora Ing. Luboš Pitín a hned na začátku přišel účastníky pozdravit. V úvodu seznámila přítomné Mgr. Ivana Strnadová s fair trade, fair trade znamená férový nebo spravedlivý obchod. Jedná se o způsob obchodování, jehož cílem je podpořit malé výrobce a zemědělce z rozvojových zemí Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Fair trade je certifikát původu zboží. Naše škola usiluje v rámci kampaně Fairtradová města o přiznání titulu Faitradová škola. Mgr. Strnadová nabídla fairtradové produkty – kávu a čaj. Pozvala všechny na férovou snídani, která proběhne v přírodních učebnách naší školy 11. května. Konference se zúčastnili žáci čtyř základních a šesti středních škol z Ústeckého kraje, prezentovali celkem dvanáct prací s environmentální tématikou. Ukázali, že jim záleží na budoucnosti Země. Většina prací byla zaměřena na řešení problémů s narůstajícím množstvím odpadu a také na udržení zdravého životního prostředí. Na závěr paní ředitelka Mgr. Jana Nachtigalová se zástupkyní vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petrou Trojnovou rozdaly společně mladým přírodovědcům diplomy. Mgr. Strnadová se rozloučila a pozvala všechny na příští šesté setkání v dubnu 2014. Ilustrační foto zde.