Ve středu 16.10. se žáci naší školy (Lada Bánoková, Veronika Fišerová, Lukáš Pracný a bývalý deváťák Jaroslav Hampejs) zúčastnili celostátní ŽÁKOVSKÉ EKOLOGICKÉ KONFERENCE na MŠMT v Praze. Jejich příspěvek s názvem „VODA PRO ŽIVOT“ ukazoval vodu jako jednu z nezbytných podmínek pro živou i neživou přírodu. Zároveň zde poukazovali na šetrné i nešetrné užívání vody v různých částech světa. Zdařilý výstup se líbil jak zástupcům UNESCO, tak zástupcům ČSOP, KEV i posluchačům v sále. Za úspěšnou prezentaci školy účastníkům moc děkujeme. Fotogalerie. (is)