V letošním školním roce jsme na pondělí a úterý, 21. a 22. ledna,připravili pro děti ZOO. V těchto dnech proběhl na naší škole zápis dětí do 1. tříd. U vchodu do školy uvítali děti a jejich rodiče nejstarší žáci v maskách zvířat a doprovodili je ke třídám, ve kterých paní učitelky zapisovaly budoucí prvňáčky.Na děti čekaly dvě krásně vyzdobené učebny plné velkých plyšových zvířat, čekací dobu si mohli rodiče se svými dětmi krátit různými stolními hrami, malováním na plátno rozprostřené na stěně, sledováním pohádky i prohlížením učebnic a sešitů pro 1. třídu. Samotný zápis probíhal ve velmi pohodové atmosféře. Děti s paní učitelkou plnily úkoly na pracovním listě ze ZOO, povídaly si o zvířátkách, malovaly obrázek z výletu do ZOO, ukázaly, co je vpředu, vzadu, před a za, vpravo či vlevo. Barvy rozlišovaly v teráriu s hady, u žirafy pojmenovávaly základní geometrické tvary, spočítalybanány u opičky azjistily, čeho je více a čeho je méně. U papouška poznávaly písmena a ještě vyprávěly pohádku O Budulínkovi, při prohlídce zvířat v ZOO recitovaly básničky nebo zpívaly písničky. Za odměnu si mohly i odpočinout a zahrát si pexeso na interaktivních tabulích, kterým naši malí školáci říkají „kouzelné“. Většinou se budoucí prvňáčci nebáli a s chutí řešili všechny úkoly.Na závěr si všechny zúčastněné děti mohly vybrat dárky, které pro ně vyráběli žáci prvního stupně, zvířecí masky a dostaly pamětní list na zápis do 1. třídy, aby měly památku na tento významný den. Všem dětem přejeme úspěšný nástup do školy a mnoho nových nezapomenutelných zážitků. Ať se Vám na naší škole líbí, milí budoucí prvňáčkové!Fotografie ze zápisu zde.