Děti z 5. oddělení ŠD po dva týdny každý den na chvíli vystřídaly paní vychovatelku. Připravily si pro své kamarády hru nebo nějakou aktivitu. Vyzkoušely si jaké to je, když mají vysvětlit všem, co a jak budou dělat. I když to nebylo vždy lehké, zábava se jim vydařila
a stačily s ostatními i něco vyrobit. Všechny děti mají pochvalu za přípravu a aktivní přístup. Přes veškerou zaměstnanost jsme stihli pořídit i pár fotografií. Fotografie zde.