Čtvrtý ročník Setkání koordinátorů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), nad kterým převzal záštitu  radní Mgr. Arno Fišera, člen rady Ústeckého kraje s kompetencí pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova a bylo finančně podpořeno Ústeckým krajem, se konalo  18. února  2015 v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Pořadatelem a gestorem akreditované akce byl Klub ekologické výchovy Praha se spolupráci s Ústeckým krajem a ZŠ Most, Svážná, která je nejen sídlem krajské skupiny KEV, ale také dlouholetým kolektivním členem KEV.  Setkání bylo zaměřeno na evaluaci výsledků v oblasti managementu environmentální výchovy ve školách a na mezinárodně vyhlašované témata pro rok 2015.

Setkání se letos zúčastnilo přes 70 účastníků, především koordinátorů environmentálního vzdělávání ve školách Ústeckého kraje. Zájem projevily nejenom školy, ale i další organizace neziskového sektoru (např. Ekologické centrum VIANA , Ekologické centrum Most)  a profesní společnosti např. Česká společnost ornitologická. Prezentovaly se také školy např. Schola Humanitas Litvínov, OA a SOŠZE v Žatci, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov.

OSN vyhlásila letošní rok Mezinárodním rokem světla a světelných technologií. Ambicí iniciativy je připomenout historii světla a optiky a zdůraznit jeho klíčovou roli pro současnou moderní společnost a nezastupitelné místo v technologiích budoucnosti. Dalším tématem, které vyhlásilo generální shromáždění OSN,  je Mezinárodní rok půdy. Tato témata se letos promítla nejen do prezentací, ale i závěrečné diskuze.