Říjen
11

Pasování na čtenáře

Rubrika: Aktuality (redakce)

V pátek 6. 10. se staly děti z 2. A a z 2. B opravdovými čtenáři. V Městské knihovně v Mostě byl pro ně připraven pěkný program. Nejdříve musely splnit tři úkoly, přednést čtenářský slib, pak zazněly fanfáry a vešel princ, který každého pasoval svým mečem na čtenáře. Na závěr si děti ještě prohlédly zvířátka, která v knihovně a chovají. Fotografie zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Říjen
10

Ve čtvrtek 5. října, v pondělí 9. října a v úterý 10. října si prověřovaly děti 4. tříd své znalosti z dopravní výchovy na DDH v Mostě. Před svačinkou se děti zabývaly teorií ze znalostí pravidel chodců a cyklistů v silničním provozu. Po svačince se děti rozdělily do 2 skupin. Jedna skupina vypracovávala a hodnotila písemný test z pravidel silničního provozu a druhá skupina si užila své jízdy na kole. Poté se obě skupiny vyměnily. Cvičné testy dopadly celkem úspěšně, přesto si někteří žáci musí pravidla chodců a cyklistů ještě procvičit, protože na jaře je čeká skutečný test, kdy po jeho úspěšném složení dostanou žáci Průkaz cyklisty. Jízdy na kole dopadly dobře, nikdo se nezranil, a proto jsme všichni odcházeli z DDH s úsměvem. Několik fotografií zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Září
20

Ve středu 20. září jsme se v 16:00 sešli v našem altánku v učebnách v přírodě, FT tým ze 7.B vedený paní učitelkou Strnadovou připravil 1.pozdně letní piknik pro přátele fairtradu. Pro příchozí jsme připravili dobroty sladké i slané tak jako při férové snídani, v kuchyni nám nachystali várnice s horkou vodou na kávu a čaj. Významnými hosty byli pan Klouček s manželkou z farmy na Klínech, ti s naší školou již několik let spolupracují, jako tradičně přivezli domácí chléb, čerstvě dnes stloukané máslo, velmi tučné mléko bez jakýchkoli úprav a vynikající sýry. S přítomnými rodiči jsme poseděli, ochutnávali donesené dobroty, vyměňovali si recepty, Barunka Samková s maminkou připravily pletení vánoční hvězdy z papírových ruliček, které si vyzkoušely i přítomné paní učitelky. Po osmnácté hodině jsme se rozloučili a rozešli se do svých domovů. Těšíme se na další neformální setkání. Několik fotografií zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Září
11

Pondělí 4. září 2017 začal před školou, kde paní učitelky čekaly na rozzářené prvňáčky a jejich rodiče. Všichni se pak vydali do tříd, tam si naši nejmladší žáci odzvonili svůj první školní rok a dostali uvítací listy. Potom byli na hřišti pasováni na prvňáčky. Fotografie zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Červen
29

Ve čtvrtek 22.6.2017 večer k nám dorazila návštěva z holandského Meppelu v rámci výměnného pobytu, kterého se zúčastnilo 9 holandských a 9 českých dětí. Přivítali jsme se před naší školou a odtud už si holandské děti odvedly naše úžasné hostitelské rodiny k sobě domů, kde je čekala večeře a první noc. V pátek jsme měli velmi bohatý program. Začali jsme společnou snídaní ve škole, pokračovali procházkou na Hněvín, prohlídkou naší školy, kde si děti zkusily nejen stavebnice Merkur, ale i chemické pokusy. Po společném obědě jsme vyjeli na Klíny, kde děti lezly po lezecké stěně, překonávaly překážky v lanovém parku a hrály minigolf. Po skvělých sportovních výkonech jsme přejeli o pár kilometrů dál na ekofarmu k panu Kloučkovi, kde si děti nakrmily ovce, prohlédli krávu, koně, poslechly si zajímavé informace nejen o zvířatech, ale například také o využití vlny. Navečer nás čekalo opékání buřtů v areálu naší školy, které si všichni moc užili. Připojili se k n& aacute;m i některé hostitelské rodiny. Ten, kdo měl ještě energii, si zahrál na hřišti fotbal. Holandské děti čekala druhá noc u našich hostitelských rodin a po ní už jsme se sešli v sobotu ráno ve škole, abychom dětem předali svačinové balíčky, dárkové tašky s propagačními materiály naší školy a našeho města, a poté už se zbývalo jen rozloučit u autobusu před školou. Holandské děti odjely spokojené, moc se jim tu líbilo, obdivovaly naší školu, chválily si pobyt v českých rodinách a odvezly si spoustu zážitků. Naše děti už se moc těší, až vyjedou do Meppelu za svými novými kamarády a vyzkouší si výměnný pobyt z druhé str any. Všechny naše zážitky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Červen
28

V úterý 27. června jsme se v 16.00 sešli v ZUŠ F. L. Gasmanna v Mostě na školní akademii, jejíž součástí bylo rozloučení s deváťáky. Nejprve nám mladší žáci zatančili, zahráli na flétničky, měli jsme možnost shlédnout avantgardní divadelní představení, děti z družinky předvedly básničky s pohybem, vystoupili také začínající hudebníci a Linda Mayerová nám krásně zazpívala. Druhá část akademie patřila našim vycházejícím žákům. Na jeviště vtrhli jako uragán a předvedli nám tanec z muzikálu Pomáda. Po bouřlivých ovacích následovalo jejich stužkování a loučení s pedagogickým sborem. Několik fotografií zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Červen
28

V úterý 27. června si děvčata a chlapci z druhého stupně změřili své síly v různých sportovních odvětvích. Fotografie zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Červen
15

V úterý 13. června vyrazily obě čtvrté třídy s cestovní kanceláří Výuka jinak na výlet do Prahy. Naši vycházku Prahou jsme začali na Můstku, dozvěděli jsme se, jak tento název vznikl a také, že nám po městských hradbách zůstal název ulice Na Příkopě, pokračovali jsme Starým Městem, a vyslechli si, jak se v době jeho založení ve Starém Městě žilo. Naše cesta vedla kolem Prašné brány, Obecního domu a dále Královskou cestou až na Staroměstské náměstí se Staroměstskou radnicí, Orlojem a rodným domem Karla IV. – dům U Zvonu, připomněli jsme si také osud mistra Jana Husa. Přes Klementinum jsme pokračovali ke Karlovu mostu, kde naše komentovaná procházka skončila. Následovala prohlídka Muzea Karlova Mostu v prostorách kláštera Řádu křižovníků s červenou hvězdou, bylo to špitální bratrstvo založené svatou Anežkou Českou, jehož cílem bylo ošetřovat nemocné, zestárlé, chudé a opuštěné. V Mostě byl vystavěn ve 13. století ŠPITÁL SVATÉHO DUCHA s klášterem a KOSTELEM SVATÉHO DUCHA, byl spravován křižovníky s červenou hvězdou až do roku 1950. Následovala projížďka lodí. Po nalodění u základů Juditina mostu jsme pluli kolem Staroměstské mostecké věže a pod Karlovým mostem k Bradáčovi – nejstaršímu pražskému vodočtu. Dále s výhledem na Pražský hrad, Petřín a Kramářovu vilu kolem Muzea Bedřicha Smetany a Národního divadla, také jsme zajeli do vodního kanálu Čertovka až k Velkopřevorskému mlýnu. Po plavbě lodí a návštěvě Muzea Karlova mostu jsme přešli Karlův most a spěchali na autobus, který na nás čekal u Úřadu vlády. Fotografie zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Červen
14

V neděli 11. června jsme se vrátili ze školy v přírodě v Lubenci. Od neděle 4. června jsme si užívali pohybu v rekreačním středisku, v areálu byly obytné budovy, kde spali prvňáčci, druháčci a třeťáci, několik chlapců ze třetí třídy a všichni jejich starší spolužáci byli ubytováni v chatkách. Chatičky si pochvalovali, jen ráno po probuzení jim byla zima. V centrální budově byla jídelna, kuchař vařil výborná jídla, každý den si děti chodily přidávat. Počasí se nám vydařilo, jen ve středu odpoledne pršelo. Dopoledne se děti učily na různých místech – v jídelně 2 třídy, v klubovnách na obytných budovách vždy po dvou třídách, také v nějaké garáži (tedy garáž to byla původně, nyní je upravena na přednáškovou místnost) a tři třídy se učily ve velkých piknikových stanech na hřišti za chatkami. V době poledního klidu většina dětí řádila na pískovém hřišti. Odpoledne s dětmi hráli vychovatelé táborovou hru HLEDÁNÍ 3 SAMURAJSKÝCH MEČŮ, kluci a děvčata plnili některé úkoly ještě po večeři. V devět hodin šli všichni do hajan a před desátou byl v areálu již naprostý klid. Jak si žáci na letošní škole užívali, můžete vidět na fotografiích zde a na škola v přírodě. A ještě mnoho dalších fotografií zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny
Červen
14

V pátek 2. června jsme spolu se žáky  prvního stupně oslavili den dětí, páťáci z 5. A i 5. B opět připravili všem svým kamarádům veselé dopoledne plné her a sportování. Tentokrát na 20 stanovištích mohli žáci házet míčkem na terč, hrát kuželky, nosit vodu z místa na místo, skákat v pytli, střílet a ještě mnoho dalších činností, které dělají děti rády. Fotografie zde.

Comments Komentáře nejsou povoleny