Zpět

Projekty

Digitalizujeme školu

Projekty, Pondělí, 11.03.2024

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

Dobrá příležitost v Mostě

Projekty, Úterý, 27.02.2024

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Mléko, ovoce a zelenina do škol

Projekty, Úterý, 12.09.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Férová snídaně v duchu FairTrade

Projekty, Úterý, 16.05.2023

V sobotu se celá naše škola zapojila do celosvětové akce Férové snídaně. Akce byla velmi zdařilá a setkali jsme se na snídani jak s našimi žáky, tak s učiteli nebo vedením školy. Krásné počasí a výborné FairTrade dobroty nám zpříjemnily den a nastartovaly nás do jarního víkendu. Na naší školní zahra…

Projekt Recyklohraní - Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí

Projekty, Úterý, 18.04.2023

Naše škola získala osvědčení v projektu Recyklohraní! Od organizátorů:  V roce 2022 jste do našeho systému odevzdali 0,06 t vysloužilých elektrospotřebičů, které jsme následně předali našim smluvním zpracovatelům.  Ti elektroodpad zpracovali tak, že vrátili zpět do oběhu více než 90 % materiálu. …

Projekt "S radostí do školy 0086/PODSKOL/2022"

Projekty, Pátek, 20.01.2023

Naše škola je zapojena do projektu MŠMT "S radostí do školy 0086/PODSKOL/2022". 

Fair Trade

Projekty, Úterý, 10.10.2023

Fair trade (česky spravedlivý obchod) je způsob obchodu, který zaručuje producentům z rozvojových zemí spravedlivou odměnu za jejich práci. Základní principy fair trade férové obchodní podmínky dodržování lidských a pracovních práv zákaz dětské práce rozvoj komunit šetrnost k životnímu prost…

Přírodní zahrady

Projekty, Pondělí, 30.01.2023

Letní třída a Naučná stezka stromů – úprava a rozšíření

OP JAK

Projekty, Úterý, 26.03.2024

Cílem projektu OP JAK „Vzdělávání pro život“ je rozvoj v oblastech, které škola a školské zařízení (školní družina, školní klub) vnímá jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Projekt je zaměřen především na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzděl…

OP VVV – Šablony III

Projekty, Úterý, 14.02.2023

Kliknutím na nadpis článku zobrazíte více informací.

Mléko a ovoce do škol

Projekty, Pondělí, 06.02.2023

O projektu: Školní projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol je projekt Evropské unie, který je vymezen evropskou legislativou: nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/39, nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40. V české legislativě …

Přejít na stránku: 1


Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.