Školská rada při ZŠ, Most, Svážná 2342:

Předseda: Janeček Aleš, Mgr. ales.janecek@1zsmost.cz
Místopředseda: Kmentová Juliette Zuzana, Mgr. zuzana.kmentova@1zsmost.cz
Členové: Jandová Hana hana.jandova@mesto-most.cz
Jeníčková Hana, JUDr. hana.jenickova@mesto-most.cz
Koudelková Lenka lenka.koudelkova@1zsmost.cz
Nekolová Gabriela, DiS. gabriela.nekolova@1zsmost.cz

Jednací řád ŠR – platný od 2017