Již tradičně v modrém jsme ve středu 22. března oslavili Světový den vody, téměř všichni žáci i paní učitelky přišli do školy v modrém, protože modrá barva je barvou vody. Každou vyučovací hodinu jsme plnili nějaký úkol zaměřený na vodu. Během výuky jsme si zazpívali písničky o vodě, určili jsme si všechna tři skupenství vody, seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě a dalšími informacemi o čistírnách pitné i odpadní vody. Fotografie zde.