V pátek 2. června jsme spolu se žáky  prvního stupně oslavili den dětí, páťáci z 5. A i 5. B opět připravili všem svým kamarádům veselé dopoledne plné her a sportování. Tentokrát na 20 stanovištích mohli žáci házet míčkem na terč, hrát kuželky, nosit vodu z místa na místo, skákat v pytli, střílet a ještě mnoho dalších činností, které dělají děti rády. Fotografie zde.