Zpět

Den Země

Zpět na seznam článků

Dne 22. dubna 2024 se učitelé, zaměstnanci a žáci druhého stupně naší školy zapojili do oslav Dne Země s cílem vzít na vědomí důležitost ochrany naší planety a propagovat environmentální udržitelnost. Akce se zúčastnilo 177 žáků druhého stupně.

Ráno byli žáci přivítáni nástěnkou s plakáty, které zdůrazňovaly téma letošního Dne Země: "Ochrana ptactva". Téma bylo vybráno s ohledem na nedávný Mezinárodní den ptactva, který připadá na 1. dubna.

Kromě toho přivítala škola sokolnickou společnost TEIR, která předvedla fascinující leteckou ukázku s dravci a sovami.

V průběhu poledne pak žáci plnili úkoly, které se zaměřovaly na vzdělávání žáků v oblasti ochrany ptactva a jejich životního prostředí. Žáci se dozvěděli o různých druzích ptáků, jejichž poznávání zahrnovalo rozpoznávání jednotlivých druhů podle charakteristických vlastností. Učili se identifikovat ptáky podle jejich zvuků, zkoumali zobáky vybraných ptáků a přiřazovali jim druh potravy, kterým se daný pták živí. Tyto aktivity byly doplněny kvízy, které testovaly znalosti žáků o ptácích a jejich životním prostředí.

Den Země na naší škole byl nejen úspěšnou událostí, která zdůraznila význam ochrany životního prostředí a udržitelného životního stylu, ale také přinesl zvýšenou pozornost k ochraně ptactva. Žáci i zaměstnanci se aktivně zapojili do různorodých aktivit, které přispěly k lepšímu poznání a porozumění světu ptáků. Prostřednictvím úkolů a kvízů se žáci dozvěděli o různých druzích, jejich potřebách a výzvách, kterým čelí v dnešním světě.


GalerieKomunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.