Důležité sdělení

V souladu s  odst. (2) §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů volný den (ředitelské volno) v pátek dne 29. 9. 2023. 

Po předchozím projednání se zřizovatelem nebude v provozu školní družina, školní klub a školní jídelna. 

více informací
Zpět

Pomozte včelkám najít cestu domů

Zpět na seznam článků

Žáci naší školy se zúčastnili souteže, ve které nabarvili česna pro včelky. Všechna česna byla nádherně nabarvená a proto se vedení společností rozhodlo, že uskuteční výstavu, aby veřejnost o tu krásu nepřišla. Veřejnost na výstavě bude moct hlasovat o nejkrásnější česno a výherce odmění tím, že budou moci poznat, jake to je na našich Rekultivacích (tzv. zážitkový den na Rekultivacích). 

Srdečně Vás všechny zveme do Mostecké knihovny, kde dne 6.3. 2023 od 16 hod. bude výstava oficiálně zahájena. Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.