Opět po roce do naší školy zavítali čarodějové a čarodějnice. Naučili se zde spoustu nových zaklínadel a písniček. Zopakovali si také své vědomosti z matematiky a z českého jazyka. Nakonec si zařádili při svém čarodějném reji. Fotografie zde.