Již tradičně v modrém jsme v pátek oslavili Den vody, téměř všichni žáci i paní učitelky přišli do školy v modrém, protože modrá barva je barvou vody. Každou vyučovací hodinu jsme plnili nějaký úkol zaměřený na vodu. Během výuky jsme si zazpívali písničky o vodě, určili jsme si všechna tři skupenství vody a seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě. Postupně všem třídám předvedli žáci 8. A mnoho pokusů s vodou a připomněli dětem důležitost vody pro náš život. Během dopoledne jsme se také všichni stihli podívat na zatmění Slunce. Na naše snažení se můžete podívat na fotografiích zde.