Na den 22. březen připadá každoročně Světový den vody. Jde o připomenutí významu vody a její potřeby. Tento den byl určen OSN roku 1993 na jednání v Rio de Janeiru. Důvodem je skutečnost, že na světě žije více jak miliarda lidí, která trpí nedostatkem pitné vody.

I naše škola si jako v letech předchozích připomněla význam vody a oslavila světový den. Tento rok proběhl pod mottem: „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“.

Na pátek 25.3.2022 si starší žáci připravili společně s učiteli pro celou školu projektový den. 

Třída 9.A pod vedením Ing. Wagnerové připravila osm stanovišť s experimenty, u kterých žáci celé školy získali informace o vodě, její hustotě, využití a čištění. Třída 9.B s Mgr. Tichou zajistila zábavu pro nejmladší žáky naší školy. V jejich třídě připravili spojovačky, hádanky, omalovánky a taneční představení.

Ve cvičné kuchyňce žákyně 9.B přihlížejícím předvedly filtraci důlní vody s výkladem Ing. Maříka a Mgr. Nachtigalové.

Pod vedením paní Mgr. Kolibové si žáci 8.A připravili kulturní vystoupení s tématem vody. 

V tělocvičně si žáci vyzkoušeli veslařské trenažery zapůjčené z projektu „Česko vesluje“. Jedná se o projekt Labe arény Ústeckého kraje s podporou ČVS. Jedná se o podporu veslařského sportu prostřednictvím veslařského trenažeru. Tato činnost proběhla pod vedením instruktorů z veslařského klubu a učitelů TV. 

Ve spolupráci s ČZS proběhla také floristická soutěž pod vedením paní učitelky Ing. Kaňovské a zástupců svazu zahrádkářů. Soutěžilo se ve třech kategoriích (žáci, junioři, senioři). Vítěz každé kategorie postupuje do zemského kola v Lysé nad Labem.

Zároveň proběhla výtvarná soutěž s tématem voda. Garantem této soutěže byl malíř Mgr. Mužík

Školu navštívili lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měli možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů. Tato vzdělávací akce byla určená pro 1.-7. ročníky naší školy. V hodinovém bloku žáci zábavnou formou získali informace o třídění odpadu. 

Celým programem se prolínala ochrana přírody a vody. 

ascreen tag