Již tradičně v modrém jsme oslavili Den vody, téměř všichni žáci i paní učitelky přišli v pátek do školy v něčem modrém, protože modrá barva je barvou vody. Každou vyučovací hodinu jsme plnili nějaký úkol zaměřený na vodu. Během výuky jsme si zazpívali písničky o vodě, určili jsme si všechna tři skupenství vody a seznámili jsme se s koloběhem vody v přírodě. Také jsme si vyslechli přednášku paní učitelky Strnadové spojenou s předváděním pokusů s vodou, jeden jsme si potom také sami vyzkoušeli. Vždy po splnění nějakého úkolu jsme dostali písmeno, to jsme si nalepili do křížovky vyvěšené na chodbě, kterou jsme luštili společně s dětmi ostatních tříd prvního stupně. Na konci vyučování jsme se všichni sešli, abychom si tajenku spolu přečetli a ještě jednou si připomněli, proč je voda pro nás vzácná a proč s ní máme šetřit. Dozvěděli jsme se, že OSN vyhlásilo rok 2013 mezinárodním rokem vodní spolupráce a volný překlad sloganu „Water, water everywhere, only if we share“ pro rok vodní spolupráce jsme vyluštili v naší tajence – „Vody není nekonečně, užívejme ji společně.“ Na naše snažení se můžete podívat na fotografiích zde.