11., 13. a 14. ledna k nám přišly na návštěvu děti ze školky. Podívaly se do prvních tříd a školní družinky. Jak se jim ve škole líbilo ukazují fotografie zde.