Stáhněte si dokumenty k zápisu

Pozvánka na zápis 2016
Desatero pro rodiče
Žádost o přijetí k ZV
Žádost o přijetí k ZV cizí státní příslušník
Žádost o zařazení dítěte do základní školy před dovršením šesti let věku
Grafomotorika – přihláška
Žádost o odklad povinné školní docházky