16. 4. 2015 žáci VII. A, IX. A a 9 dívek z VIII. A odjeli na  exkurzi  do Prahy. Hlavním cílem byla prohlídka Pražského hradu a výstava fotografii  Stanislava Śtýse  „ Země znovuzrozená“, která je věnována oblasti Mostecka. Výstavu téměř tří stovek fotoobrazů s podrobným výkladem samotného autora si žáci prohlédli  v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu. Měli možnost porovnat neuvěřitelnou proměnu konkrétních míst  zasažených těžbou uhlí a devastací  krajiny v okolí našeho města v dlouhém časovém odstupu desítek let. Výstava zanechala ve všech účastnících velmi silný dojem. Fotografie zde.