Rovná se
Přiřadit mě
cvrlikání
Přiřadit mě
Ovládací panel JS Help Desk / JS Support Ticket Control Panel
Rozložení
Hlavní ovládací panel JS Help Desk / JS Support Ticket
Rozložení
Odpověď od
Odpověď od
Přidejte nový formulář lístku pro uživatele i agenta
Odpověď od