V pátek  proběhlo ve třídách 2. stupně naší školy projektové vyučování věnované 700. výročí narození Karla IV.  Žáci se sešli v jedné učebně, kde byli seznámeni s významem Karla IV.  a průběhem projektu.  Promítli si dokument o životě  tohoto významného panovníka a pak společně za pomoci obrazového materiálu diskutovali o jeho přínosu pro náš stát. Pak se žáci rozešli do svých tříd, kde byli rozděleni do skupin.   Za pomoci internetu vyhledávaly děti informace a zajímavosti k přidělenému úkolu. Ty se týkaly nejdůležitějších památek, o které se Karel IV. zasloužil. Závěr projektu tvořila společná prezentace práce skupin. Žáky téma zaujalo, pracovali s chutí a dokázali shromáždit spoustu zajímavých údajů. Fotografie zde.