Zjistěte a spočítejte kolik plochy je v okolí školy zastavěno díky dopravě.  Nepočítejte silnice, jen parkoviště a jiné odstavné plochy pro auta. Pět nejvýznamnějších míst zaměřte pomocí souřadnic GPS a vyfoťte.

Kliknutím na tým si stáhnete prezentaci šestého levelu.