Masopust Žáci 2.A navštívili Oblastní muzeum v Mostě. Tématem návštěvy byl svátek “Masopust”. Paní Mgr. Brandová pro ně připravila pestrý program. Žáci si zahráli na básníky, doplňovali text, luštili křížovku a také si zahráli divadlo: “Obchůzka s Klibnou”. Dozvěděli se spoustu zajímavostí, které se k tomuto svátku váží. Po svačince si vyrobili masky, ve kterých se pak, spokojeni, vrátili do školy. Program se všem líbil.