Do letošních vánoc bude zprovozněna velká počítačová učebna. Starší počítače byly nahrazeny novějšími a LCD panely vystřídaly klasické analogové monitory. Učebna se rozrostla na 28 žákovských stanic.  Žáci si zvolili za výchozí internetový prohlížeč Google Chrome, který je mezi nimi nejvíce oblíben a na kterém jsou již zvyklí pracovat z domova. Věřím, že se na nových PC bude lépe pracovat. Výuka na nich bude zajímavější a žáci naší školy budou skvěle připraveni na střední školy.

autor: R. Keller IX.A