Dne 8. 10. vyrazili žáci druhých tříd do Městské knihovny Most. Neodradilo je ani nepříznivé počasí, protože je čekala slavnostní událost. V knihovně je přivítaly pohádkové bytosti, vystrašil je skřítek NEPOŘÁDNÍK. Děti procházely místnostmi a plnily čtenářské úkoly, ukázaly „Skřetovi“, jak zacházet s knížkou a předvedly mu, jak se svou pílí naučily číst. Vše splnily na jedničku, a tak už nic nebránilo tomu, aby byly slavnostně pasovány na čtenáře. Pasování provedl ve slavnostním sále za zvuku fanfár “pravý” princ. Děti si odnesly krásné zážitky a také malé dárečky. Fotografie zde.