V úterý 18. listopadu se uskutečnilo první setkání s předškoláky. Děti si s paní učitelkou a rodiči zkusily říkanky s pohybem a zatančily ZUMBU. Děti měly také radost z padáku, kde si procvičily barvičky a na závěr si zaskákaly na trampolínce a nebo zaběhaly slalomovou dráhu. Na konci našeho setkání předškoláčci dostali medaile , malou sladkost a byli pozváni na druhé setkání, které se uskuteční v naší keramické dílně. Fotografie zde. (hn)