Po předchozím projednání se zřizovatelem bude v období hlavních prázdnin od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020 přerušen provoz školní družiny v ZŠ, Most, Svážná 2342, p.o.