Pátek byl velký den pro žáky 6. A a 2. B. V deset hodin ráno se žáci 6. A přesunuli spolu se svou paní učitelkou Strnadovou na mýtinu nad hospicem, tam na ně čekal lesník pan Daniel Konrád s paní Monikou Phungovou, aby jim vytyčili prostor a ukázali, jak správně sázet borovice. Mýtinu, na které si vysázeli 300 sazenic borovice, si hned pojmenovali – je to jejich Resslíček. O všechny zasazené stromky se budou starat spolu s dětmi z 2. B. Druháci se proto také na Resslíček vypravili, aby se podívali, kde jejich lesíček je a jak se borovice sázejí. Hned po příchodu se jich ujala paní Phungová  a vysvětlila jim, proč se velké borovice kácejí, jak se sází nový les a také jak budou o nový les pečovat. Již příští rok budou i oni sázet své stromky. Letos si již zasazené stromky rozdělí a budou se o ně starat. Fotografie zde.