Důležité sdělení

Více informací zde: 
https://www.1zsmost.cz/skola/do-prvni-tridy-ve-skolnim-roce-2024-2025 

více informací
Zpět

Výchovný a kariérový poradce

Výchovný a kariérový poradce je pedagogický pracovník, který kromě své běžné pedagogické činnosti (učitelství na druhém stupni) zajišťuje také poskytování poradenských služeb ve škole. Jeho klienty mohou být žácirodiče či ostatní učitelé. 

Na naší škole pozici Výchovného a kariérového poradce zastává

paní učitelka Mgr. Petra Kejkrtová
mail:         petra.kejkrtova@1zsmost.cz

Konzultační hodiny zde. Komunikace

Naše žáky v hodinách učíme spolupráci a dobré komunikaci

Rozvoj

Dbáme na rozvoj naší školy a do výuky začleňujeme moderní technologie.

Učení

Žákům předáváme zkušenosti, dovednosti a znalosti

Hodnocení

Společně hledáme nejlepší cesty výuky a hodnocení žáků.

Zdraví

Jsme škola přátelská k dětem s alergií a astmatem.